Các Savy-ers chăm chỉ tiết kiệm hãy sẵn sàng nhận quà khủng từ Savy nhé! Từ ngày 31/05 đến 31/07/2021, Savy dành tặng bạn thêm 2% lãi khi tiết kiệm với Savy, hãy tham gia chương trình ''Gửi Savy – Nhận siêu lãi +2%'' ngay thôi nào!!

1. Đối tượng tham gia: Các KHCN giao dịch gửi tiết kiệm Super Savy và tương tác qua ứng dựng Savy trong thời gian triển khai Chương trình. 

2. Thời gian áp dụng: từ ngày 31/05/2021 đến 31/07/2021 hoặc khi hết ngân sách quà tặng tùy điều kiện nào đến trước.

3. Ưu đãi chương trình:  Tặng thêm đến 2% lãi suất cho KH khi gửi tiết kiệm Super Savy kì hạn 6 tháng hoặc 18 tháng trong thời gian diễn ra CT.

4. Điều kiện tham gia 

- Ưu đãi được áp dụng khi KH nhấn "Đồng ý" trong màn hình tham gia CT khi gửi tiết kiệm Super Savy – ''Gửi Savy - Nhận siêu lãi +2%''.

- Gói tiết kiệm Super Savy đạt điều kiện nhận thưởng có giá trị từ 10,000,000 VNĐ trở lên

- KH bấm “đồng ý” khóa tất toán trong kỳ hạn đã đăng kí để được nhận ưu đãi

- Gói tiết kiệm của KH cần được khóa tất toán (Tại gói tiết kiệm có hiển thị icon khóa gói) để được công nhận tham gia chương trình

- KH nhận ưu đãi lên đến +2% lãi suất đối với Tiết kiệm Super Savy kì hạn 6 tháng hoặc 18 tháng.

- KH có thể không nhận được ưu đãi nếu tổng ngân sách khuyến mại của CT đã hết.

- Mỗi KH được nhận tối đa 1,500,000 VND tổng giá trị quà tặng trong cả CT.

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Giá trị gói tiết kiệm Kỳ hạn

Ưu đãi

(Lãi suất/năm)

Ghi chú
Từ 10,000,000 VND - dưới 50,000,000 VND 18 tháng  Nhận +0,5% Ưu đãi tối đa 1,500,000 VND/ KH
Từ 50,000,000 VND - dưới 100,000,000 VND 18 tháng Nhận +0,5% cho 50 triệu đầu tiên và +1% cho phần tiết kiệm còn lại 
Từ 100,000,000 VND - dưới 250,000,000 VND 6 tháng Nhận +1%
Từ 250,000,000 VND trở lên 6 tháng Nhận +1% cho 250 triệu đầu tiên và +2% cho phần tiết kiệm còn lại

Tổng ngân sách quà tặng: 650,000,000 VND


6. Lưu ý và Cách thức nhận quà:  

- Lãi suất tặng thưởng sẽ được áp dụng vào cuối kì khi gói tiết kiệm Super Savy tất toán đúng kì hạn. 

- Toàn bộ tiền gốc và tiền lãi niêm yết theo kì hạn ban đầu sẽ được trả vào Tài khoản thanh toán của KH tại TPBank vào thời điểm đáo hạn. Tiền lãi tặng thưởng sẽ được trả vào Tài khoản thanh toán của KH tại TPBank trong vòng 10 ngày làm việc tính từ thời điểm đáo hạn

- Khi nhấn “đồng ý” nhận ưu đãi, gói tiết kiệm Super Savy được khóa tất toán theo đúng kì hạn đăng kí. Trong trường hợp KH tất toán gói tiết kiệm tham gia chương trình trước hạn, ưu đãi sẽ được hủy bỏ áp dụng. Trong trường hợp KH muốn tất toán trước hạn, vui lòng liên hệ Savy qua savysupport@tpb.com.vn

- Trong trường hợp KH tạo gói đủ điều kiện nhưng màn hình không nhận thông báo khóa gói, vui lòng không tất toán gói Tiết kiệm và liên hệ savysupport@tpb.com.vn để được hỗ trợ.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ gói tiết kiệm, vui lòng không tự tất toán và liên hệ về savysupport@tpb.com.vn để được hỗ trợ. 

Tổng giá trị quà tặng của chương trình ưu đãi có hạn, KH có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách phân bổ đã được sử dụng hết.