TPBank Savy xin trân trọng thông báo kết quả quay số may mắn của tuần 3 và tuần 4 chương trình khuyến mãi "Tết phơi phới - Rinh 800 triệu với Savy" như sau:

1. Kết quả tuần 3

STT Tên Khách hàng Mã quay thưởng Mã gói tiết kiệm Số CMND Giải thưởng
1 HO THO SY00021094 0339516000B 191988*** Bàn là cây Philips GC514
2 TRAN THI HONG HANH SY00016960 0155878900T 245238*** Bàn là cây Philips GC514
3 DOAN QUANG BICH THAO SY00018343 0089496502T 079186001*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock
4 LE THI BA GIA SY00019115 0036878100P 012975*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock
5 TRAN THU GIANG SY00021592 0007062500Q 001188020*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock

Chi tiết kết quả quay thưởng xem tại đây

2. Kết quả tuần 4

STT Tên Khách hàng Mã quay thưởng Mã gói tiết kiệm Số CMND Giải thưởng
1 HA THI LINH SY00025028 0047054001J 132058*** Bàn là cây Philips GC514
2 NGUYEN XUAN VY SY00025274 2212195600L 013041*** Bàn là cây Philips GC514
3 NGUYEN DIEU LY SY00023045 0355945500I 001302001*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock
4 NGUY?N TH? H?NG DI?M SY00025822 0171484502Q 205457*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock
5 DANG THI HOA SY00029774 0295816400E 125625*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock

Chi tiết kết quả quay thưởng xem tại đây

Lưu ý:

- Các gói tiết kiệm trúng giải thưởng may mắn sẽ được phong tỏa theo đúng kì hạn Khách hàng đã đăng kí khi mở gói tiết kiệm

- Nếu tất toán sau khi quay số may mắn, đã xác định được KH trúng thưởng và đã trao giải thưởng: Nếu KH muốn tất toán trước hạn, KH sẽ phải hoàn trả lại tiền mặt bằng toàn bộ giá trị giải thưởng đã nhận trước khi tất toán trước hạn và chịu toàn bộ chi phí thuế thu nhập cá nhân bất thường mà Ngân hàng đã khấu trừ đi nộp thuế (nếu có).Trong trường hợp KH muốn tất toán trước hạn.

- Trong vòng tối đa 7 ngày làm việc từ ngày xác định được KH trúng thưởng, KH sẽ được nhận thông báo trúng thưởng qua địa chỉ email/số điện thoại mà KH đăng ký trên hệ thống của TPBank.

 - Trong trường hợp cần trợ giúp, vui lòng liên hệ savysupport@tpb.com.vn để được hỗ trợ.