Vừa chơi game hay, vừa rinh ngập tay lì xì - Chỉ có tại Savy: Từ ngày 1/2/2020 đến 20/2/2020 chỉ với 500,000 VNĐ gửi góp tại Savy, khách hàng sẽ được tham gia đua game "Sóc phiêu lưu ký" và nhận lì xì lên tới 305 triệu!

1. Đối tượng tham gia: Các KHCN giao dịch gửi tiết kiệm và tương tác qua ứng dựng Savy trong thời gian triển khai Chương trình

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/02/2020 đến 20/02/2020.

3. Ưu đãi chương trình: KH gửi tiết kiệm Gửi góp Savy nhận lượt chơi "Sóc phiêu lưu ký" và lì xì may mắn. Top 3 KH đạt điểm cao nhất trong trò chơi “Sóc phiêu lưu ký” sẽ được nhận giải thưởng như trong mục 5.

4. Điều kiện tham gia

- Áp dụng với sản phẩm tiết kiệm Gửi góp Savy trên ứng dụng TPBank Savy

- Gói tiết kiệm Gửi góp Savy đạt điều kiện tham gia CT: KH bấm “đồng ý” tham gia CT và khóa tất toán theo thể lệ CT

o Số lượng lượt chơi = (Số tiền gửi tiết kiệm Gửi góp Savy / 500,000)x3 (phần nguyên làm tròn xuống)

o KH sử dụng lượt chơi để tham gia trò chơi “Sóc phiêu lưu ký”, với mỗi lượt chơi KH sẽ có số điểm tương ứng khi vượt qua chướng ngại vật

o Số điểm cuối cùng của người chơi được tính theo lượt chơi có điểm cao nhất

o Trong quá trình chơi, Savy dành tặng hàng ngàn lì xì ngẫu nhiên cho người chơi với các mệnh giá 39K, 69K, 99K và 199K

o 03 KH có lượt chơi cao điểm nhất vào cuối chương trình sẽ được nhận giải thưởng Nhất – Nhì – Ba tương ứng tại mục 5.2

o Ứng dụng Savy sẽ tắt nút tất toán đối với các gói tiết kiệm tham gia nhận lượt chơi đến hết 31/03/2020

- Không giới hạn số lượt chơi đối với mỗi KH

- KH có thể kiểm tra điểm các lượt chơi cao nhất tại màn hình trò chơi “Sóc phiêu lưu ký”

- KH có thể kiểm tra thông tin trúng thưởng Lì xì trong mục Thông báo của ứng dụng

- Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác của Gửi góp Savy

5. Cơ cấu quà tặng:

5.1. Giải lì xì Savy

Quà tặng Số lượng Giá trị (VND) Thành tiền (VND)
Lì xì 39k 5,000 39,000 195,000,000
Lì xì 69k 300 69,000 20,700,000
Lì xì 99k 100 99,000 9,900,000
Lì xì 199k 100 199,000 19,900,000
TỔNG 5,500   245,000,000

5.2. Giải Top Sóc Savy

Loại giải Quà tặng Số lượng Giá trị (VND)
Giải Nhất iPhone 11 Pro Max 64GB 1 32,290,000
Giải Nhì iPhone 11 64GB 1 20,890,000
Giải Ba Airpod Pro 1 7,020,000
TỔNG   3 60,200,000

6. Cách thức nhận quà

6.1. Đối với Giải thưởng Top Sóc Savy

- Trong vòng tối đa 07 ngày làm việc từ ngày xác định được KH trúng thưởng, KH sẽ được nhận thông báo trúng thưởng qua ứng dụng TPBank Savy hoặc địa chỉ email/số điện thoại mà KH đăng ký trên hệ thống của TPBank. KH sẽ được thông báo và hướng dẫn về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng.

- Thời gian trao thưởng diễn ra từ 10-15/3/2020, phụ thuộc vào địa điểm nhận thưởng của KH

6.2. Đối với giải thưởng Lì xì Savy

- Lì xì sẽ được trả thưởng trực tiếp vào tài khoản thanh toán của KH tại TPBank trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi KH nhận được thông báo trúng thưởng

(*) Trong trường hợp có tranh chấp về giải thưởng, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về TPBank

7. Lưu ý

- Nếu tất toán trước khi kết thúc chương trình: Trong trường hợp KH chưa nhận Giải thưởng Lì xì Savy, KH sẽ bị huỷ bỏ toàn bộ điểm lượt chơi đã có và không được xét thưởng cuối chương trình.

- Nếu tất toán sau khi kết thúc chương trình, đã xác định được KH trúng thưởng và đã trao giải thưởng: Nếu KH muốn tất toán trước hạn, KH sẽ phải hoàn trả lại tiền mặt bằng toàn bộ giá trị giải thưởng đã nhận trước khi tất toán trước hạn và chịu toàn bộ chi phí thuế thu nhập cá nhân bất thường mà Ngân hàng đã khấu trừ đi nộp thuế (nếu có).

- Trong trường hợp KH muốn tất toán trước hạn, vui lòng liên hệ Savy qua địa chỉ email hỗ trợ savysupport@tpb.com.vn

 

Chi tiết thể lệ xem tại đây.