TPBank trân trọng thông báo về việc gián đoạn giao dịch để nâng cấp hệ thống với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng.

 

Do yêu cầu kỹ thuật của hệ thống, trong quá trình nâng cấp, một số dịch vụ sẽ bị gián đoạn tạm thời và thời gian nâng cấp đã được cân nhắc để ít ảnh hưởng nhất tới giao dịch của Quý khách hàng. Các dịch vụ bị gián đoạn cụ thể như sau:

 

- Gián đoạn toàn bộ các giao dịch eBank của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp kể cả giao dịch đi và giao dịch đến

- Gián đoạn các giao dịch ECOM

- Gián đoạn các giao dịch thẻ nội địa, thẻ debit

- Gián đoạn các giao dịch của hệ thống LiveBank, ATM, POS, mPOS

 

Thời gian gián đoạn giao dịch: Từ 22h thứ 5 ngày 31/12/2020 đến 14h00 thứ Sáu ngày 01/01/2021. Sau thời gian này, các dịch vụ trên sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Rất mong Quý khách hàng thông cảm cho sự bất tiện này!