Từ 00:00 ngày 16/08/2021, Savy xin thông báo về sự thay đổi lãi suất cho 2 sản phẩm “Gửi góp Savy” và “Super Savy” .

Lãi suất của 2 sản phẩm sẽ được thay đổi cụ thể như sau:

1. Gửi góp Savy

Kỳ hạn (Tháng) Lãi suất hiện tại (%/năm) Lãi suất mới (%/năm)
1 0.10 0.10
2, 3 3.55 3.45
6, 9, 12, 18, 24, 36 3.55 3.45

2. Super Savy

Kỳ hạn (Tháng) Lãi suất hiện tại (%/năm) Lãi suất mới (%/năm)
3 3.65 3.55
6 5.65 5.65
9 6.05 6.05
12 6.25 6.15
18 6.55 6.35
24 6.55 6.35

3. Lãi suất không kì hạn: 0.1%/năm

(*) Lưu ý:

- Mức lãi suất mới sẽ được áp dụng từ thời điểm 00:00 ngày 16/08/2021.

- Tham khảo thêm cách tính lãi suất của các sản phẩm Savy:

Gửi góp Savy

Super Savy