Nhằm khuyến khích các Savy-ers chăm chỉ tiết kiệm cùng Savy hơn, từ ngày 03/11/2020 đến 31/12/2020, Savy dành tặng bạn chương trình Tích đều lãi khủng - thêm lãi suất 1%/năm.

1. Đối tượng tham gia: Các KHCN giao dịch gửi tiết kiệm Super Savy và tương tác qua ứng dựng Savy trong thời gian triển khai Chương trình. 

2. Thời gian áp dụng: từ ngày 03/11/2020 đến 31/12/2020 hoặc khi hết ngân sách quà tặng tùy điều kiện nào đến trước.

3. Ưu đãi chương trình:  
Tặng thêm lên đến +1% lãi suất khi gửi tiết kiệm Super Savy kì hạn 6 tháng theo thể lệ chương trình

4. Điều kiện tham gia chương trình

- Ưu đãi được áp dụng khi KH nhấn "đồng ý" trong màn hình tham gia CT khi gửi tiết kiệm Super Savy – Tích đều lãi khủng tại app TPBank Savy

Tải app Savy ngay tại đây

- Gói tiết kiệm Super Savy đạt điều kiện nhận thưởng:

+ Gói tiết kiệm được nạp tiền trong thời gian từ 03/11/2020 – 31/12/2020

+ Gói tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và tất toán đúng kỳ hạn đã đăng kí (thời điểm đáo hạn)

+ KH bấm “đồng ý” khóa tất toán theo kỳ hạn đã đăng kí để được nhận ưu đãi

- Giá trị quà tặng quy đổi dựa trên mức tăng số dư Super Savy, cụ thể theo bảng dưới đây:

STT Số dư Super Savy tăng thêm (triệu VND) Ưu đãi (Lãi suất/năm)
1 Từ 0 tới dưới 50 Nhận +0.2%
2 Từ 50 tới dưới 300

Nhận +0.2% cho 50 triệu đầu tiên, và

Nhận+ 0.4% cho phần tiết kiệm còn lại

3 Từ 300 triệu tới dưới 600 triệu

Nhận +0.2% cho 50 triệu đầu tiên, và

Nhận+ 0.4% cho 250 triệu tiếp theo, và

Nhận+ 0.6% cho phần tiết kiệm còn lại

4 Từ 600 triệu tới dưới 650 triệu

Nhận +0.2% cho 50 triệu đầu tiên, và

Nhận+ 0.4% cho 250 triệu tiếp theo, và

Nhận+ 0.6% cho 300 triệu tiếp theo, và

Nhận +0.8% cho phần tiết kiệm còn lại

5 Từ 650 triệu trở lên

Nhận +0.2% cho 50 triệu đầu tiên, và

Nhận+ 0.4% cho 250 triệu tiếp theo, và

Nhận+ 0.6% cho 300 triệu tiếp theo, và

Nhận +0.8% cho 50 triệu tiếp theo, và

Nhận 1% cho phần tiết kiệm còn lại

-  Mỗi KH được nhận tối đa 2,000,000 VND tổng giá trị quà tặng trong cả chương trình

- Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác của Super Savy

- KH có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách khuyến mại của Chương trình đã hết

- Số dư trước CTKM là số dư tại thời điểm kết thúc ngày 02/11/2020

Ví dụ:

Ngày Số dư (triệu VND) Số dư Super Savy tăng thêm Mức ưu đãi áp dụng
02/11/2020 (Trước CTKM) 20   Chưa áp dụng mức ưu đãi
31/12/2020 420 +400 (Số dư tăng thêm = 420-20)

+0.2%/năm * 50 tr  

+0.4%/năm * 250 tr

+0.6%/năm * 100 tr

5. Cơ cấu giải thưởng

Chi tiết quà tặng Trị giá giải thưởng Tổng giá trị giải thưởng

Quà tặng dành cho KH gửi Super Savy

Thời gian: 3/11 - 31/12/2020

Tặng thêm lãi suất theo số dư tăng mới của KH 650,000,000 VND

6. Lưu ý và cách thức nhận quà

- Lãi suất tặng thưởng sẽ được áp dụng vào cuối kì khi tất cả các gói Super Savy tham gia chương trình tất toán đúng kì hạn

- Toàn bộ tiền gốc và tiền lãi niêm yết theo kì hạn ban đầu sẽ được trả vào Tài khoản thanh toán của KH tại TPBank vào thời điểm đáo hạn. Tiền lãi tặng thưởng sẽ được trả vào Tài khoản thanh toán của KH tại TPBank trong vòng 10 ngày làm việc tính từ thời điểm đáo hạn.

- Ưu đãi được áp dụng bằng cách khách hàng nhấn "đồng ý" hiện trên màn hình ứng dụng Savy sau khi tham gia CTKH hoặc tạo gói tiết kiệm kỳ hạn Super Savy

- Gói tiết kiệm Super Savy đạt điều kiện nhận quà tặng:

+ Gói tiết kiệm được nạp tiền trong thời gian từ 03/11/2020 – 31/12/2020

+ Gói tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và tất toán đúng kỳ hạn đã đăng kí (thời điểm đáo hạn)

- Khách hàng bấm “đồng ý” khóa tất toán theo kỳ hạn đã đăng kí để được nhận ưu đãi

- Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2,000,000 VND tổng giá trị quà tặng trong cả chương trình

- Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác của Super Savy

- Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách khuyến mại của Chương trình đã hết

- Trong trường hợp KH muốn tất toán trước hạn, vui lòng liên hệ Savy qua Savysupport@tpb.com.vn

Chi tiết thể lệ xem tại đây

Tải app Savy ngay tại đây