TPBank Savy xin trân trọng thông báo kết quả quay số may mắn của tuần 1 và tuần 2 chương trình khuyến mãi "Tết phơi phới - Rinh 800 triệu với Savy" như sau:

1. Kết quả tuần 1

STT Tên Khách hàng Mã quay thưởng Mã gói tiết kiệm Số CMND Giải thưởng
1 NGUYEN TIEN LAP SY00000416 0074899300N C9121*** Bàn là cây Philips GC514
2 TRAN DUY ANH SY00001129 0026667400H 012683*** Bàn là cây Philips GC514

Chi tiết kết quả quay thưởng xem tại đây

2. Kết quả tuần 2

STT Tên Khách hàng Mã quay thưởng Mã gói tiết kiệm Số CMND Giải thưởng
1 DANG TRUONG THUY ANH SY00006661 0200436300D 079188003*** Bàn là cây Philips GC514
2 PHUNG THUY LINH SY00007404 0241641900A 017438*** Bàn là cây Philips GC514
3 PHAM PHUONG THAO SY00011854 1504198400Z 023790*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock
4 NGUYEN THI ANH SY00007499 0005985002B 112371*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock
5 PHAM LE PHUONG THAO SY00004672 0052619401E 091845*** Nồi đa năng Multipot Lock n Lock

Chi tiết kết quả quay thưởng xem tại đây

Lưu ý:

- Các gói tiết kiệm trúng giải thưởng may mắn sẽ được phong tỏa theo đúng kì hạn Khách hàng đã đăng kí khi mở gói tiết kiệm

- Nếu tất toán sau khi quay số may mắn, đã xác định được KH trúng thưởng và đã trao giải thưởng: Nếu KH muốn tất toán trước hạn, KH sẽ phải hoàn trả lại tiền mặt bằng toàn bộ giá trị giải thưởng đã nhận trước khi tất toán trước hạn và chịu toàn bộ chi phí thuế thu nhập cá nhân bất thường mà Ngân hàng đã khấu trừ đi nộp thuế (nếu có).Trong trường hợp KH muốn tất toán trước hạn.

- Trong vòng tối đa 7 ngày làm việc từ ngày xác định được KH trúng thưởng, KH sẽ được nhận thông báo trúng thưởng qua địa chỉ email/số điện thoại mà KH đăng ký trên hệ thống của TPBank.

- Trong trường hợp cần trợ giúp, vui lòng liên hệ savysupport@tpb.com.vn để được hỗ trợ.